Home » Diensten » Infiltratiesystemen

Infiltratiesystemen

Vanuit onze agrarische achtergrond hebben wij het belang een goede waterhuishouding altijd ingezien. Niet alleen in de teelt van onze gewassen en de grondbewerking maar steeds meer ook in de grondverzetwereld. Er wordt steeds meer gebouwd en steeds meer verhard of ‘groen’ aangelegd met kunstgras bij tuinen. Dit heeft veel invloed op de water aan- en afvoer. Wij hebben ons gespecialiseerd in het controleren van deze water- aan en afvoer door middel van hemelwaterafvoer, riolering en infiltratiesystemen.

Voor zowel bestaande bebouwing en percelen als nog te bouwen panden, of aan te leggen tuinen en parken bieden wij hiervoor oplossingen aan.  Wilt u meer informatie over de mogelijkheden? Laat het ons weten, wij bekijken graag met u de situatie en mogelijkheden.

Voor meer informatie over onze systemen kunt op onderstaande link klikken.
Infiltratiesysteem Ploegmakers GGi BV