Geschiedenis

Opgericht in 1934 hebben we als Ploegmakers Groep natuurlijk inmiddels het e.e.a. meegemaakt. Op deze pagina vind je een aantal momenten die een bijzondere betekenis hebben gehad in ons bestaan.

2018 – ENERGIECOÖPERATIE ZONNEDAK DE RIPS GEOPEND

Op zaterdag 10 november 2018 zijn door energiecoöperatie het “Zonnedak De Rips” de zonnepanelen op het dak van onze evenementenhal officieel in gebruik genomen. De coöperatie heeft heel veel tijd en energie gestopt in het realiseren van dit zonnedak. Ze hebben ons als plaatselijke ondernemer gevraagd om ons dak beschikbaar te stellen aan dorpsgenoten die graag willen investeren in zonnepanelen, maar dit om diverse redenen niet op hun eigen dak willen of kunnen doen. Op deze manier wordt onze evenementenhal nog veelzijdiger ingezet en dragen wij bij aan een stukje duurzaamheid en vermindering van de CO2 uitstoot in onze omgeving. Wij hopen dat iedereen die hierbij aangesloten is, heel veel plezier van deze duurzame energie zal hebben.

https://www.gemertsnieuwsblad.nl/2018/11/energiecooperatie-de-rips-van-start/

 

2016 – REALISATIE OPSLAGLOODS ANNEX EVENEMENTENHAL

In oktober 2016 hebben wij een nieuwe loods in gebruik genomen. Een opslagloods die tevens dienst gaat doen als lokale evenementenhal. Verenigingen die zich inzetten voor de jeugd in het dorp, kunnen hier evenementen organiseren om geld in te zamelen voor de clubkas. Het jaarlijks terugkerende Ploegefist maakte in het weekend van 25 november 2016 voor het eerst gebruik van de nieuwe evenementenhal. De wens om een nieuwe loods te bouwen, is deels ontstaan door de verhuizing van Ploegmakers GGI van Milheeze naar De Rips. In het kader van een efficiëntere bedrijfsvoering hebben we de locaties samengevoegd en dat betekende dat we op de locatie in De Rips extra opslagcapaciteit nodig hadden. Inmiddels maken jaarlijkse meerdere verenigingen uit de Rips gebruik van de evenementenhal o.a. KinderVakantieWerk met hun rommelmarkt, Voetbalclub Fiducia, Tennisvereniging De Rips, CV De Streupers, DV Euphoria (gezamenlijk Ploegefist). Ook hebben we diverse materialen opgeslagen van verenigingen in het dorp.

2015 – VERPLAATSING EN NAAMSWIJZIGING GEURTS BAKEL BV

Na een aantal jaren werkzaam te zijn geweest vanuit de locatie van Geurts Bakel bv. aan de Kaak te Milheeze is er eind 2014 besloten om de werkzaamheden en activiteiten samen te voegen op de hoofd locatie in De Rips. Hiervoor is een naast gelegen stuk grond aangekocht van de buurman, om zo extra capaciteit op ons terrein te realiseren. In de nabije toekomst hopen we hier een loods op te mogen bouwen zodat we onze materialen weer netjes binnen kunnen zetten. Vanaf dit moment bestaat ‘Geurts Bakel bv’ ook niet meer,  maar wordt alles onder de naam Ploegmakers Groep geëxploiteerd. Wij verwachten hiermee een betere samenwerking tussen de verschillende bedrijfsonderdelen te kunnen realiseren.

2014 – OVERNAME DOOR DE JUNIOREN

Sinds 2006 zit de nieuwe generatie (Chantal, Frans, Martien) samen met de senioren (Bernard, Peter, Harrie) in het bedrijf. Na 8 jaar intensief samenwerken en vooral van elkaar leren is het tijd om op eigen benen te gaan staan voor de ‘Junioren’. Het 80 jarig bestaan van het familiebedrijf in 2014 is gekozen als moment van overdracht en op 30 December 2014 was het officieel. Chantal, Frans en Martien Ploegmakers zijn de nieuwe generatie aan het roer van dit mooie familiebedrijf. Bernard, Peter en Harrie blijven wel gewoon actief in het bedrijf, maar doen in de aansturing een stapje terug. Op naar de toekomst!

NB: In 2017 heeft Chantal het bedrijf verlaten om zich op een andere carrière te richten.

 

2012 – OPRICHTING PLOEGMAKERS AGRO BV

Vanwege de optimalisatie en inzichtelijkheid in de bedrijfsvoering wordt voor de sterk uitgebreide eigen akkerbouwteelten een nieuwe en aparte akkerbouwtak bv opgericht. Met deze bv gaan wij ons puur richten op de teelt van gewassen waar we sterk in zijn en innoveren in nieuwe gewassen. Denk hierbij aan aardappelen, winterpeen, uiten, bieten etc.

2011 – BOUWEN NIEUWE AARDAPPELOPSLAGLOODS

In 2011 werd de bouw gerealiseerd van een moderne nieuwe aardappelopslagplaats van 1250 m2 op de naastgelegen onlangs aangekochte grond van 70 are. Er worden ongeveer 3600 ton eigen aardappelen van het ras Hansa in opgeslagen.

2011 – OVERNAME BIETEN EN AARDAPPELOOGSTLIJN VAN LOONBEDRIJF ALDERS UIT OVERLOON

In januari 2011 werd besloten om het klantenbestand en het gehele machinepark uit de bieten en aardappeloogstlijn van de firma Alders uit Overloon over te nemen. Dit was een welkome aanvulling op het klantenbestand van vooral de bieten. Dit vooral vanwege de verkoop van het bietenquotum ofwel de verplichte inlevering van onze klanten. Tot op de dag van vandaag werken wij nog steeds veel en prettig samen met de familie Alders in het agrarisch loonwerk.

2010 – VERPLAATSING GEURTS BAKEL BV NAAR DE KAAK IN MILHEEZE

Nadat er een tweetal jaren gehuurd was aan de Hoberg kon Jan Geurts zijn gebouwen verkopen en werd door Ploegmakers de keuze gemaakt om in maart 2010 het bedrijf te verplaatsen naar de Kaak 3/a in Milheeze. Hier was immers al een tiental jaren het zanddepot van de firma Geurts. Wel moesten we vanaf dat moment naarstig op zoek naar een blijvende locatie. Inmiddels (anno 2019) zitten we met het complete bedrijf aan de Wildenberglaan in De Rips van waar uit al onze bedrijfsonderdelen aangestuurd en uitgevoerd worden.

2008 – OVERNAME MACHINES EN KLANTENBESTAND LOONBEDRIJF BROEKS UIT OPLOO

In januari 2008 werden een groot deel van de machines en het klantenbestand van het al 60 jaar bestaande loonbedrijf Broeks uit Oploo overgenomen. De machines bestonden uit de Vervaet zelfrijder en aanbouwmachines uit bemestingstak en de Claas 860 hakselaar uit de grasoogstlijn. Henk Broeks zelf zaait sindsdien met zijn eigen machines alle gras en granen voor Ploegmakers en wij werken nog steeds op een zeer prettige manier samen.

Aardappels rooien

2006 – DE DERDE GENERATIE PLOEGMAKERS IN HET BEDRIJF.

Op 1 juli 2006 werd Ploegmakers Rips B.V. versterkt de derde generatie Ploegmakers binnen het bedrijf. Namelijk Chantal, zoon van Bernard Ploegmakers, en de broers Frans en Martien van Harrie Ploegmakers. Samen met de 3 senioren vormden zij de nieuwe ondernemersgeneratie, de overdracht van kennis en kunde was officieel begonnen. Alle drie de junioren waren op dat moment al enige tijd werkzaam binnen het familiebedrijf.

In de gehele landbouw en veeteelt vond er de afgelopen jaren schaalvergroting plaats. Door diverse overnames en de opkoop van gronden ontstonden er grotere samengevoegde landbouwbedrijven. Ook het beleid op het gebied van de bosbouw veranderde, waardoor ook hier een andere werkwijze gevraagd werd. De familie Ploegmakers moest zich hier met de bedrijfsvoering ook op aanpassen. Verandering van de klantwens betekende in onze organisatie ook verandering van werkwijze en aanbod. In 2007 werd er een stuk grond naast de locatie aangekocht om aan de noodzakelijke uitbreidingen te kunnen voldoen en mee te kunnen gaan met de veranderingen in de werkomgeving.

1989 – VERPLAATSING LOONBEDRIJF

In 1989 verhuisde het loonbedrijf van het buitengebied naar de rand van het dorp, op een nieuwe locatie langs de Midden Peelweg, waar het bedrijf nu nog steeds gevestigd is. Er werden drie nieuwe werktuigloodsen met kantoor, werkplaats en kantine gebouwd. De basis voor een nieuwe toekomst was gelegd.

1977 – DE TWEEDE GENERATIE PLOEGMAKERS IN HET BEDRIJF.

Eind 1977 stapten de broers Peter en Harrie, naast Bernard mee in het familie loonbedrijf. Naast het zaai en pootwerk deed Bernard de administratie en regelde afspraken. Er ontstond steeds meer vraag naar grondverbetering in de Peel en Harrie ontwikkelde zich hierin als grondwerk specialist. Peter nam de gewasbescherming, het loader- en combinewerk voor zijn rekening. En bleek al snel op alle machines uit de voeten te kunnen. De drie broers vormden een sterk evenwichtig team en hadden ieder hun eigen inbreng binnen het bedrijf.

1965 – FRANS PLOEGMAKERS STERFT WAARNA TRUUS EN HAAR ZOON BERNARD DOOR GAAN

In 1963 kwam zoon Bernard in het bedrijf. Helaas overleed kort daarop in 1965 Frans Ploegmakers veel te jong, op 56 jarige leeftijd. Moeder Truus en haar oudste zoon van 8 kinderen Bernard (toen 18) zetten het loonbedrijf voort, samen met 2 medewerkers. Deze situatie hield stand gedurende 1965 tot eind 1977 waarin er voor die tijd moderne uitbreidingen plaats vonden binnen het bedrijf. Kortom grote veranderingen in een moeilijke periode voor de familie.

1955 – ONTGINNING VREDEPEEL DOOR DE EERSTE KNECHT WIM NOOIJEN MET HANOMAG R55

Op de achtergrond Frans Ploegmakers op zijn John Deere. Faciliteiten als een cabine, stuurbekrachtiging, radio enz. ontbraken in die tijd nog.

In 1955 ging bij een brand een nieuwe Borga dorskast met ingebouwde pers, waarmee men ook rijdend kon dorsen, verloren. Deze was maar voor 2/3 verzekerd, wat betekende dat er een jaarinkomen in vlammen op ging. Dit was een zware klap voor het bedrijf.

1946 – OVERNAME LOONBEDRIJF DOOR FRANS PLOEGMAKERS EN TRUUS JOOSTEN

Direct na de tweede wereldoorlog in 1946 stichtten de broers Jas en Piet ieder afzonderlijk een eigen boerderij. Frans Ploegmakers trouwde met Truus Joosten en nam ook de loonwerktak van de familie over om deze voort te zetten.

In de herfst en in de winter werd er gedorst. Aanvankelijk werden er ook spuitwerkzaamheden verricht met een handgetrokken machine. In 1948 werd deze opgevolgd door een spuit op een zelf rijdende auto-tractor. Neveninkomsten haalde Frans uit zijn werk als vee verloskundige en varkenscastreur.

1938 – EERSTE TRACTOR

In 1938 werd de eerste AA-Ford auto-tractor aangeschaft voor het dorsen.

1934 – AANVANG LOONBEDRIJF

Na 12 jaar zware Peelarbeid werd er in 1934 werk vrij gemaakt voor een aantal jongens binnen het gezin van 7 jongens en 3 meisjes. Er werd een Holthaus dorskast met aparte Lister motor van 7,5pk (!) op ijzeren wielen aangeschaft om de beschikbare tijd van de extra arbeidskrachten efficiënter in te vullen.

Het benodigde paard om de machines te verplaatsen was toen al aanwezig. Nadat de machines thuis uitgeprobeerd waren werd er begonnen met loondorsen in de buurt. En dat was het begin van de eerste loonwerkzaamheden door de broers Jas, Piet en Frans van de familie Ploegmakers in De Rips.

1922 – AANKOOP WOESTE HEIDEGROND

In 1922 kocht Opa Driekske Ploegmakers uit Heesch 12 ha woeste heidegrond in De Rips waarop de oudste broers direct begonnen met de ontginning. In 1923 kon er een nieuwe boerderij op worden gebouwd waarmee de verhuizing van het gezin naar De Rips een feit was.