Home » Projecten » Paterslaan De Rips

Paterslaan De Rips

Op de Paterslaan in De Rips zijn we op maandag 11 juli gestart met het bouwrijp maken van de locatie waar 43 woningen gebouwd mogen worden. In eerste instantie gaan we de grondbalans op peil brengen. Dat betekent dat er ook grond aangevoerd gaat worden. Na de bouwvak starten we met het aanleggen van de riolering. Tot en met 19 juli kan er ingeschreven worden bij de gemeente Gemert-Bakel voor een kavel. Het zou dan mogelijk moeten zijn om vóór eind van het jaar de fundering uit de grond te hebben.

Inmiddels zijn de eerste nieuwe bewoners aan het bouwen en is ook het gedeelte voor de sociale huurwoningen uitgegraven. De hele Paterslaan is gereconstrueerd en er is een groengedeelte aangeplant en aangelegd.