Home » Projecten » Leeuwenleen Oploo

Leeuwenleen Oploo

In Oploo zijn we bezig met het bouwrijp maken van plan ‘Leeuwenleen’ waar 12 woningen gerealiseerd worden. Wij verrichten hier al het grond- en infrawerk, waaronder ook het (her)bestraten van de toegangswegen.

Wij leggen zowel ondergrondse als bovengrondse infrastructuur aan. U kunt hierbij denken aan rioleringen, hemelwaterafvoer,  infiltratiesystemen en putten.