Home » Projecten » Leeuwenleen Oploo

Leeuwenleen Oploo

In Oploo zijn we bezig met het bouwrijp maken van plan ‘Leeuwenleen’ waar 12 woningen gerealiseerd worden.