Home » Projecten » Destion Libermannhof Gennep

Destion Libermannhof Gennep

Projectnaam:                         Civieltechnische werken Libermannhof

Adres:                                      Spoorstraat 157, Gennep

Opdrachtgever:                     Destion

Werkbeschrijving:

In opdracht van Destion maken wij het buitenterrein rondom de gebouwen van de Libermannhof in 3 fases, de eerste reeds afgeronde fase betreft een nieuw parkeerterrein incl. afwatering en infiltratie.

Er wordt een nieuw gedeelte aangebouwd (uitbreiding zorgcentrum) van 800 m2 voor de bewoners. Dit grondwerk is in opdracht van bouwbedrijf v. Oijen uitgevoerd. Kleine sloopwerken en opstallen zijn hiervoor ook door Ploegmakers GGI uitgevoerd.

Als extra opdracht is een naastgelegen deels verwilderd bos (onderdeel van het terrein) geheel opgeschoond. Het grondwerk t.b.v. de ondergrond van de infrawerkzaamheden wordt allemaal op basis van regie uitgevoerd i.v.m. de vele hoogteverschillen, in het werk wordt dit in goed overleg samen met de opdrachtgever bepaald.

Om dit te realiseren hebben we het onderstaande uitgevoerd, Fase 1 is momenteel gereed, Fase 2 en 3 starten nog op

 • 1000 m3 grond ontgraven t.b.v. infra en infiltratie
 • 800 m3 grond verwerkt in talud
 • 1250 m3 grond gezeefd
 • 900 ton menggranulaat 0/31,5 mm met certificaat geleverd;
 • 3 stuks straatkolken PVC
 • 150 m1 PVC Riool 160 / 125mm
 • 175 m3 infiltratiekoffer met gecertificeerd puin aangebracht
 • 818 m2 leveren/aanbrengen gebakken klinker (Wienerberger)
 • 927 m2 gebakken klinkers dikformaat (Wienerberger)
 • 74 m1 stellen molgoot (5-streks) in stampbeton;
 • 100 m1 mantelbuis leveren + aanbrengen.
 • 314 m1 betonbanden leveren/aanbrengen in stelbeton