Home » Projecten » Afbreken varkenshouderij Jodenpeeldreef De Rips

Afbreken varkenshouderij Jodenpeeldreef De Rips

In De Rips op de Jodenpeeldreef zijn we een varkenshouderij aan het afbreken. Deze relatief nieuwe stal wordt volledig door ons afgebroken. Het woonhuid blijft wel staan. Een aantal onderdelen van de stal zijn verkocht en dat maakt dat het afbreken ook zorgvuldig moet gebeuren zodat deze materialen in takt blijven. Zowel boven- als ondergronds zorgen wij ervoor dat alles gesaneerd wordt.