Home » Diensten » Aardappelen

Aardappelen

Binnen Ploegmakers Agro is de aardappelteelt een van onze grootste activiteiten. Sinds jaar en dag telen wij diverse kwaliteitsaardappelen voor onszelf en voor onze klanten in binnen en buitenland.  Daarbij verzorgen wij jaarrond alle werkzaamheden m.b.t. de teelt, bijbehorende gewasverzorging, de voorbereidende werkzaamheden aan bodem en gewas en ook de oogst en de nazorg. Wij hebben ook de mogelijkheid om aardappels onder zeer goede omstandigheden een aantal maanden te bewaren in onze aardappelopslag.

We hebben verschillende soorten en merken aardappelrooiers. Hiermee kunnen we op vrijwel alle gronden onder vrijwel alle omstandigheden kwalitatief goed rooien. Tevens hebben we meerdere pootcombinaties om optimaal van het soms korte pootseizoen gebruik te kunnen maken. Onze medewerkers zijn vakmensen met passie en zij weten steeds weer de beste zorg op het juiste moment voor de aardappels te organiseren. Passie voor het product en kwaliteit voor de klant.