Home » Projecten » Nieuwbouw BIOCenter ZANN

Nieuwbouw BIOCenter ZANN

Project BioCenter Zann
Projectadres: Edisonstraat 1, Berkel en Rodenrijs.
Opdrachtgever: Unibouw B.V. te Gemert.
Contactpersoon: De heer S. (Stefan) Swinkels, Unibouw B.V.

Werkomschrijving:
BIO-Center ZANN is een in 1977 opgericht familie bedrijf in de distributie en handel van biologische groente, fruit en bloemen. Al weer 10 jaar hebben de zussen Astrid en Ingrid Rog de leiding en het bedrijf is uitgegroeid tot een belangrijke speler in de biologische markt en richt zich vooral ook op Nederlandse producten. Door de ontwikkelingen en groei van de afgelopen jaren ontstond de behoefte aan uitbreiding van de locatie. Samen met Unibouw B.V. uit Gemert is er een nieuwe locatie gevonden. Daar is op een braakliggend stuk bedrijventerrein, een compleet nieuw pand ontwikkeld met zonnepanelen op het gehele dak.

Ploegmakers GGI B.V. heeft de onderstaande werkzaamheden op dit project uitgevoerd:
• 4.100 m2 bouwrijp maken van braakliggende grond.
• 760 m3 afvoeren van overtollige grond volgens BRL 9335 normering.
• 122 stuks heipalen koppensnellen.
• 2.428 m3 leveren en aanbrengen vulzand.
• 235 m3 leveren en aanbrengen straatzand.
• 3.072 m2 profileren en verdichten van terrein verharding H-klinkers.
• 3.722 m2 fijn egaliseren van grond.
• 197 m1 aanbrengen van HWA riool Ø 160 / 250 / 315 mm.
• 124 m1 aanbrengen van VWA riool Ø 125 /160 mm.
• Het aansluiten van alle HWA en VWA rioleringen op het gemeenteriool.
• Het plaatsen van betonnen inspectie- en overloop putten, PK putten en HWA straatkolken.
• 298 leveren en aanbrengen van betonbanden diverse afmetingen in stelbeton.
• 542 m2 leveren en aanbrengen betonstraatstenen.
• 66 m1 leveren en straten van een 5 streks molgoot in stampbeton.
• 194 m2 leveren en aanbrengen trottoirtegels.
• 1.270 m2 leveren en machinaal aanbrengen H-klinkers.
• 53 m1 leveren en aanbrengen 2,5 meter hoge keerwanden.
• 15 m3 leveren en aanbrengen basalt split op antiworteldoek
• Het reinigen en inspecteren van het aangebrachte riolering.
• Het realiseren van alle parkeervoorzieningen.