Home » Grondbank De Peel in bedrijf

Grondbank De Peel in bedrijf

3 maart 2023

Met ingang van heden is Grondbank De Peel op onze locatie in De Rips in bedrijf. Wij nemen grond en reststoffen, alsmede ook bouw-, sloop en groenafval in van zowel particuliere als bedrijfsmatige aanbieders. We voldoen aan de BRL-9335 certificering en werken volgens de wet Bodembescherming. Wij mogen alle grondklassen op ons terrein innemen. Tevens beschikken wij over een moderne weegbrug waarbij ook wegen voor externe partijen mogelijk is.

        

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag van 7.00 – 17.00 uur voor bedrijven
Zaterdag van 7.30 -12.30 uur voor particulieren.