Home » Diensten » Grondverbetering

Grondverbetering

In de grondverzet- en infrasector wordt met grondverbetering het versterken van slappe grond bedoeld. Slappe grond heeft onvoldoende draagkracht om zware bouwconstructies van gebouwen of wegen te dragen. Door deze grond te mengen of aan te vullen met producten als menggranulaat, vulzand etc., wordt de draagkracht verbeterd. Ook kan er voor gekozen worden om een deel van de grond af te graven en te vervangen voor andere grond. De draagkracht van de grond is belangrijk om verzakking van zwaardere constructies te voorkomen. Het moet goed gebeuren, achteraf is het vaak moeilijk te herstellen is als de draagkracht van de grond onvoldoende blijkt te zijn.

Grondverbetering is een breed begrip. In de agrarisch sector kan het toegepast worden om landbouw- en teeltgronden kwalitatief te verbeteren.