Home » Projecten » Afbreken varkenshouderij Berkvens De Rips

Afbreken varkenshouderij Berkvens De Rips

In De Rips zijn we een voormalige varkenshouderij aan het afbreken. De oude stallen worden volledig gesaneerd. Zowel het afbreken van de stallen als het verwijderen van de ondergrondse kelders wordt door ons uitgevoerd. Het puin wordt op locatie gebroken en de grond wordt zorgvuldig gezeefd.

Inmiddels is de locatie volledig afgebroken en is het perceel grotendeels ingericht als landbouwgrond. Rondom de woning wordt nu de tuin opnieuw aangelegd.